Menu

Menu
SCROLL

SCROLL
VỀ CHÚNG TÔI

DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

Cập Nhật Tiến Độ Dự Án Scenia Bay Nha Trang Đến Ngày 31/11/2019

SCENIA BAY – TUYỆT TÁC THIẾT KẾ BÊN BIỂN Sự đặc biệt của Scenia Bay không chỉ là ấn tượng về thiết kế, hệ thống tiện ích hoàn hảo mà còn bởi sự đa dạng “sắc xanh”– từ màu xanh của biển, của bầu trời và của chính hệ thống cây xanh dự án. Tất […]

CHI TIẾT DỰ ÁN

Công ty cổ phần Nha Trang Bay

Nha Trang Bay

Scenia Bay Nha Trang

Scenia Bay Nha Trang