Menu

Menu
Shopping Online

SCENIA MART

Sceniamart超市以“健康是一种资产”为准则,所有家用产品,公用事业和新鲜食品始终通过严格的管理流程确保其来源和明确的来源。 服务于家庭以及国内外游客的所有日常购物需求。

Scenia集市上的特别之处在于没有时间购物的顾客。 我们在5公里之内提供免费送货服务。 您只需要访问网站,然后选择商品和产品,然后等待在您提供的地址接收商品即可。

营业时间

Thời gian mở cửa

星期一星期天

从08:00到22:00

地点场景玛特

  • SCENIA MART
  • Tầng 2, TTTM Scenia Center, 25-26 Phạm Văn Đồng, Nha Trang
  • 电话:0258 652 0025

活动与促销

Công ty cổ phần Nha Trang Bay

Nha Trang Bay

Scenia Bay Nha Trang

Scenia Bay Nha Trang